BÁO GIÁ RÈM CẦU VỒNG HÃNG SANTECH

BÁO GIÁ RÈM CẦU VỒNG HÃNG SANTECH I SANKAKU

Rèm cầu vồng  thương hiệu Santech là dòng 1 dòng sản phẩm rèm cửa của hãng Sankaku. Đây là 1 trong những hãng sản xuất rèm cửa lớn nhất hiện nay trên thị trường. Rèm cửa An Sang xin gửi tới quý khách hàng báo giá rèm cầu vồng Santech: nhập khẩu Hàn Quốc mới nhất, chính hãng, giá công khai:

MÃ SẢN PHẨM ĐƠN GIÁ/1m2
RÈM CẦU VỖNG MÃ BASIC

 • Chất liệu: 100% Polyester
 • Cản nắng: 70% Đến 85% Tùy màu
550.000 – ĐANG GIẢM GIÁ 20%

 • XEM MẪU TẠI ĐÂY
RÈM CUỐN CẦU VỖNG MÃ NEW BASIC

 • Chất liệu: 100% Polyester
 • Cản nắng: 70% Đến 85% Tùy màu
630.000 – ĐANG GIẢM GIÁ 20%

 • XEM MẪU TẠI ĐÂY
RÈM CỬA CẦU VỖNG MÃ LOGAN

 • Chất liệu: 100% Polyester
 • Cản nắng: 70% Đến 85% Tùy màu
650.000 – ĐANG GIẢM GIÁ 20%

 • XEM MẪU TẠI ĐÂY
RÈM MÀNH CẦU VỖNG MÃ NATURAL

 • Chất liệu: 100% Polyester
 • Cản nắng: 70% Đến 85% Tùy màu
660.000 – ĐANG GIẢM GIÁ 20%

 • XEM MẪU TẠI ĐÂY
RÈM COMBI MÃ WILD NATURAL

 • Chất liệu: 100% Polyester
 • Cản nắng: 70% Đến 85% Tùy màu
750.000 – ĐANG GIẢM GIÁ 20%

 • XEM MẪU TẠI ĐÂY
MÀNH COMBI CẦU VỖNG MÃ LOUIS

 • Chất liệu: 100% Polyester
 • Cản nắng: 70% Đến 85% Tùy màu
640.000 – ĐANG GIẢM GIÁ 20%

 • XEM MẪU TẠI ĐÂY
RÈM CUỐN 2 LỚP CẦU VỖNG MÃ FREDDY – MÃ CẢN NẮNG GIÁ RẺ

 • Chất liệu: 100% Polyester
 • Cản nắng: 100%, Cản Sáng 95%
670.000 – ĐANG GIẢM GIÁ 20%

 • XEM MẪU TẠI ĐÂY
MÀN CỬA CẦU VỖNG MÃ VICTOR

 • Chất liệu: 100% Polyester
 • Cản nắng: 75% Đến 85% Tùy màu
690.000 – ĐANG GIẢM GIÁ 20%

 • XEM MẪU TẠI ĐÂY
RÈM CỬA SỔ CẦU VỖNG MÃ NOLAN

 • Chất liệu: 100% Polyester
 • Cản nắng: 75% Đến 85% Tùy màu
720.000 – ĐANG GIẢM GIÁ 20%

 • XEM MẪU TẠI ĐÂY
RÈM SÁO CẦU VỖNG MÃ DIAMOND

 • Chất liệu: 100% Polyester
 • Cản nắng: 75% Đến 85% Tùy màu
740.000 – ĐANG GIẢM GIÁ 20%

 • XEM MẪU TẠI ĐÂY
MÀN SÁO CẦU VỖNG MÃ VEGA – MÃ CHỐNG NẮNG GIÁ RẺ

 • Chất liệu: 100% Polyester
 • Cản nắng: 100%, Cản Sáng 95%
760.000 – ĐANG GIẢM GIÁ 20%

 • XEM MẪU TẠI ĐÂY
MÀNH SÁO CẦU VỖNG MÃ HELEN – MÃ CẢN SÁNG GIÁ RẺ

 • Chất liệu: 100% Polyester
 • Cản nắng: 100%, Cản Sáng 95%
780.000 – ĐANG GIẢM GIÁ 20%

 • XEM MẪU TẠI ĐÂY
RÈM CỬA CẦU VỖNG MÃ ROSE – MÃ CẢN NẮNG GIÁ RẺ

 • Chất liệu: 100% Polyester
 • Cản nắng: 100%, Cản Sáng 95%
790.000 – ĐANG GIẢM GIÁ 20%

 • XEM MẪU TẠI ĐÂY
MÀN CỬA CẦU VỖNG MÃ XAVIA – MÃ CẢN SÁNG GIÁ RẺ

 • Chất liệu: 100% Polyester
 • Cản nắng: 100%, Cản Sáng 95%
810.000 – ĐANG GIẢM GIÁ 20%

 • XEM MẪU TẠI ĐÂY
RÈM CẦU VỖNG SANTECH MÃ ISABEL – MÃ CHỐNG NẮNG GIÁ RẺ

 • Chất liệu: 100% Polyester
 • Cản nắng: 100%, Cản Sáng 95%
830.000 – ĐANG GIẢM GIÁ 20%

 • XEM MẪU TẠI ĐÂY
RÈM CUỐN CẦU VỖNG MÃ FLOWER

 • Chất liệu: 100% Polyester
 • Cản nắng: 75% Đến 90% Tùy màu
840.000 – ĐANG GIẢM GIÁ 20%

 • XEM MẪU TẠI ĐÂY
MÀNH CUỐN CẦU VỖNG MÃ CHERYL

 • Chất liệu: 100% Polyester
 • Cản nắng: 75% Đến 90% Tùy màu
800.000 – ĐANG GIẢM GIÁ 20%

 • XEM MẪU TẠI ĐÂY
MÀNH SÁO CẦU VỖNG MÃ ELLA

 • Chất liệu: 100% Polyester
 • Cản nắng: 75% Đến 90% Tùy màu
850.000 – ĐANG GIẢM GIÁ 20%

 • XEM MẪU TẠI ĐÂY
MÀNH CỬA CẦU VỖNG MÃ EMILY

 • Chất liệu: 100% Polyester
 • Cản nắng: 75% Đến 90% Tùy màu
880.000 – ĐANG GIẢM GIÁ 20%

 • XEM MẪU TẠI ĐÂY
RÈM MÀNH CẦU VỖNG MÃ ETHAN

 • Chất liệu: 100% Polyester
 • Cản nắng: 75% Đến 90% Tùy màu
950.000 – ĐANG GIẢM GIÁ 20%

 • XEM MẪU TẠI ĐÂY
MÀN SÁO CẦU VỖNG MÃ CHILDREN – MÃ CẢN SÁNG

 • Chất liệu: 100% Polyester
 • Cản nắng: 100%, Cản Sáng 95%
980.000 – ĐANG GIẢM GIÁ 20%

 • XEM MẪU TẠI ĐÂY
MÀN CỬA SỔ CẦU VỖNG MÃ OLIVER – MÃ CẢN SÁNG

 • Chất liệu: 100% Polyester
 • Cản nắng: 100%, Cản Sáng 95%
980.000 – ĐANG GIẢM GIÁ 20%

 • XEM MẪU TẠI ĐÂY
RÈM CẦU VỖNG MÃ VALENTINO – MÃ CẢN SÁNG

 • Chất liệu: 100% Polyester
 • Cản nắng: 100%, Cản Sáng 95%
1.000.000 – ĐANG GIẢM GIÁ 25%

 • XEM MẪU TẠI ĐÂY
RÈM CẦU VỖNG MÃ MORGAN – MÃ CẢN SÁNG

 • Chất liệu: 100% Polyester
 • Cản nắng: 100%, Cản Sáng 95%
1.040.000 – ĐANG GIẢM GIÁ 25%

 • XEM MẪU TẠI ĐÂY
RÈM CẦU VỖNG MÃ JACOP – MÃ CẢN SÁNG

 • Chất liệu: 100% Polyester
 • Cản nắng: 100%, Cản Sáng 95%
1.040.000 – ĐANG GIẢM GIÁ 25%

 • XEM MẪU TẠI ĐÂY
RÈM CẦU VỖNG MÃ JULIA – MÃ CẢN SÁNG

 • Chất liệu: 100% Polyester
 • Cản nắng: 100%, Cản Sáng 95%
1.080.000– ĐANG GIẢM GIÁ 25%

 • XEM MẪU TẠI ĐÂY
RÈM CẦU VỖNG MÃ OSCAR – MÃ CẢN SÁNG

 • Chất liệu: 100% Polyester
 • Cản nắng: 100%, Cản Sáng 95%
1.150.000 – ĐANG GIẢM GIÁ 25%

 • XEM MẪU TẠI ĐÂY
RÈM CẦU VỖNG MÃ TOMY – MÃ CẢN SÁNG

 • Chất liệu: 100% Polyester
 • Cản nắng: 100%, Cản Sáng 95%
1.180.000 – ĐANG GIẢM GIÁ 25%

 • XEM MẪU TẠI ĐÂY
RÈM CẦU VỖNG MÃ LEGO – MÃ CẢN SÁNG

 • Chất liệu: 100% Polyester
 • Cản nắng: 100%, Cản Sáng 95%
1.180.000 – ĐANG GIẢM GIÁ 25%

 • XEM MẪU TẠI ĐÂY
RÈM CỒNG VỖNG MÃ ALEXA – MÃ CẢN SÁNG

 • Chất liệu: 100% Polyester
 • Cản nắng: 100%, Cản Sáng 95%
1.220.000 – ĐANG GIẢM GIÁ 25%

 • XEM MẪU TẠI ĐÂY
RÈM CẦU VỖNG CẢN SÁNG MÃ AUSTIN – MÃ CẢN SÁNG

 • Chất liệu: 100% Polyester
 • Cản nắng: 100%, Cản Sáng 95%
1.240.000 – ĐANG GIẢM GIÁ 25%

 • XEM MẪU TẠI ĐÂY
RÈM CẦU VỖNG CAO CẤP MÃ HUGO – MÃ CẢN SÁNG

 • Chất liệu: 100% Polyester
 • Cản nắng: 100%, Cản Sáng 95%
1.380.000 – ĐANG GIẢM GIÁ 25%

 • XEM MẪU TẠI ĐÂY

Lưu ý về báo giá màn cầu vồng

 • Giá trên chưa bao gồm thuế VAT. Trên 5m2 miễn phí lắp đặt. Dưới 5m2 quý khách phí lắp 100k/đơn hàng.
 • Đơn giá được tính theo m2, Kích thước dưới 1m2 làm tròn thành 1m2.
 • Thời gian lắp đặt: 2 – 5 ngày sau khi ký hợp đồng; Đặt cọc: 40% khi đặt hàng, Thanh toán 60% sau khi lắp đặt xong và nghiệm thu.
 • Với các đơn hàng có khối lượng màn cầu vồng lớn có thể thỏa thuận lại đơn giá.

CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN MẠI RÈM CẦU VỒNG SANTECH

 TẠI RÈM CỬA AN SANG:  giảm giá từ 20% đến 25% Tùy mã hàng – Cam kết hàng chính hãng, xuất xứ Hàn Quốc, Bảo Hành 3 Năm – Liên hệ ngay: 0973.689.639 để có giá tốt nhất.

QUÝ KHÁCH LƯU Ý KHI MUA SP RÈM CẦU VỒNG:

– Hiện nay có rất nhiều web online quảng cáo bán rèm cầu vồng với giá siêu rẻ. Đây chủ yếu là các cá nhân hay thợ lắp đặt tay ngang làm thêm. Các sản phẩm cầu vồng với giá siêu rẻ chủ yếu là các sản phẩm rèm cầu vồng có chất lượng không tốt, phụ kiện hộp  mỏng, vải Trung Quốc dễ bị bùng, bám bụi… – 

Khi mua hàng của các đối tượng này, quý khách hàng sẽ gặp rất nhiều rủi ro về chất lượng sản phẩm cũng như vấn đề bảo hành.Với tất cả các mẫu rèm cầu vồng Hàn Quốc đều có cataloge và bảng giá của hãng được thiết kế chỉn chu. Nếu bất cứ đơn vị nào trình mẫu mà không có bảng giá của hãng kèm theo thì quý khách  nên xem xét kỹ trước khi đặt hàng.  

– Công ty CP An Sang là đơn vị có tư cách pháp nhân đầy đủ, có mã số thuế, có trách nhiệm trước pháp luật chứ không phải một cửa hàng hay một thợ lắp đặt tay ngang làm thêm dễ từ chối trách nhiệm bảo hành. Chúng tôi mang đến quý khách hàng dịch vụ hoàn hảo nhất: giá niêm yết từ nhà máy, bảo hành 3 năm, bảo trì trọn đời.


⭐⭐⭐ #5 LỢI ÍCH BẠN CÓ KHI LÀM VIỆC VỚI CHÚNG TÔI ⭐⭐⭐
☑️ Chất lượng CAO NHẤT và luôn RẺ HƠN 10-20% so với thị trường.
☑️ Tư vấn CHÍNH XÁC – ĐÚNG nhu cầu – CHUẨN mẫu mã – Mang Mẫu tư vấn tại nhà
☑️ ĐẢM BẢO 💯 công trình thi công ĐÚNG HẠN. Lắp đặt HOÀN HẢO NHẤT bởi nhân viên tay nghề cao.
☑️ ĐỀN TIỀN 200% nếu hàng không đúng chủng loại, mẫu mã và nguồn gốc xuất xứ.
☑️ BẢO HÀNH MIỄN PHÍ từ 3 năm – 5 năm vì bất cứ Lý Do gì. Cam kết Bảo Trì TRỌN ĐỜI.
⭐⭐⭐ CAM KẾT CỦA CHÚNG TÔI ⭐⭐⭐
☑️ 100% sản phẩm đúng NGUỒN GỐC, xuất xứ.
☑️ Phụ kiện, thanh treo rèm cao cấp, bền đẹp.
☑️ Hoàn tiền 100% nếu sản phẩm không đảm bảo chất luợng.
☑️ BẢO HÀNH MIỄN PHÍ từ 3 năm – 5 năm vì bất cứ lý do gì. Cam kết bảo trì TRỌN ĐỜI.
☑️ Xử lý Bảo Hành trong vòng 24h kể từ khi nhận được yêu cầu.
XEM MẪU RÈM CẦU VỒNG CÁC HÃNG TẠI ĐÂY

TƯ VẤN CHỌN RÈM VÀ TRANG TRÍ NHÀ ĐẸP

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.